dmsave- data protection En del af ATEA
ENGLISH

Juridisk information

 

Information på dette website stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på dette website er kun tænkt som generel information.

 

Informationerne på websitet er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men dmsave giver ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af websitet's indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af sitet på nettet.

dmsave fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til websites, til hvilke dette web-site er forbundet. Enhver kommentar/oplysning sendt til dmsave om dette web-site bliver dmsave's ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt. Hverken dmsave eller dets affilierede selskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette website inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

 

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.

 

 

 

 

 

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 44
8200 Århus N

 

BALLERUP:

Lautrupvang 6
2750 Ballerup

 

KONTAKT:

Tlf.:  70 25 23 70
Fax: 70 25 23 80  

 

 

Sitemap | Alfabetisk indeks